“De græssende dyr skal hjælpe os fri af ørkendannelsen”

Det har altid været en gåde hvorfor ørkenen spreder sig. Vi troede at det var fordi der var alt for mange dyr, der afgræssede områderne, men da dyrene forsvandt forstærkedes bare ørkendannelsen.

Det var ikke fordi det holdt op med at regne for selvom det væltede ned med regn, så var den væk dagen efter. Den var fordampet.

Dette mysterium har Allan Savory brugt et helt liv på at opklare, og har gjort grusomme fejl som at sørge for drab af 40.000 elefanter han – og andre – troede var skyld i ørkendannelsen.

I et TED-foredrag fortæller han at det er de græssende dyr der – når de er i flok – der kan redde os ud af ørkendannelsen. Når de er mange, der er tætte sammen, skider og tisser de koncentreret, og på den måde ødelægger der deres fødegrundlag. De må så søge nye græsgange – men på den måde sørger de for at gøde og sikre at regnen ikke fordamper. Vandet bliver og sikrer plantevæksten.

Savory beskriver kampen mod ørkendannelsen og for jordens humus som vigtigere end begrænsningen af fossil energi. Det har også potentiale til at afhjælpe fattigdom, begrænse emigrationen og opfange CO2.

Se dette fantastiske foredrag og se billederne af ørkenen før og efter.