Biavl sikrer foragtet urbefolkning overlevelse

I Uganda lever Afrikas mest diskriminerede folk – batwa-pygmæerne. De er blandt de oprindelige folk, der har levet i regnskoven uden privat ejendomsret men levet af den værdi som skoven forærede dem. De er – i kraft af at skoven fældes og afbrændes – blevet stadig færre og må overleve ved tiggeri. De er i dag kun 6600 tilbage.

Oprindeligt har biavl været en vigtig indtægts- og næringskilde for dem, og det er det på vej til at blive igen. Takket været et NGO-samarbejde hvor Danmarks Biavlerforening sammen er gået med den lokale NGO Tunado så sikres eksistensgrundlaget for stadig flere af den oprindelige Batwa-befolkning. Det er CISU der økonomisk støtter initiativet.

De genuddannes til biavl og til at kunne håndtere de mange afledte erhverv – indfangning af sværme, produktion af brodløse bier, bygning af bikuber af lokalt materiale, bibestøvning af bøndernes afgrøder (de bønder der før foragtede dem indgår nu i samarbejde), produktion af bidragter.

Projektet har allerede nu opnået målet for at nye jobs, men fortsætter uanfægtet idet der er stor lokal og bred opbakning.

Kilde: Tidsskrift for biavl dec. 21