Sexisme er på tilbagetog

Sexisme er på tilbagetog ikke bare p.g.a. større bevidsthed, men fordi det ikke kan betale sig. Forskere ved Copenhagen Business School har undersøgt og dokumenteret at det dårligt for en virksomheds bundlinje at have en krænker som direktør.  Vi er langt fra mål med fx ligestilling og sexisme i verdenssamfundet, men de målbare forbedringer der faktisk sker er vigtige at hæfte sig ved, da de bekræfter, at kampen nytter og at en udvikling er i gang.

Kilde: ActualNews