Mindre sygefravær, større arbejdsglæde, tilfredse borgere

Sygefraværet faldt fra 20% til 1.6%-4.5%, medarbejdernes trivedes og de gamle var yderst tilfredse med at have den samme hjemmeplejer. Sådan var resultaterne ved et forsøg i Ikast-Brande hvor man – inspireret af den hollandske model Buurtzorg – gav medarbejderne frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde og de slap for kontrol og rapportering.

Forsøget blev gennemført via en privat samarbejdspartner Lokalpleje-Danmark, men det stoppede, da det kolliderede med de modstridende krav fra servicelov og sundhedslov.

Forsøget har afdækket at skal det lykkes at få en arbejdsplads hvor de ældre er i centrum, så skal der helt frihed til – ingen kontrol, men fuld tillid. Det vil koste noget mere i timer til medarbejderne, men de penge er på længere sigt sparet hjem i mindsket sygefravær og færre indlæggelser på hospitalet. Det kræver mod at politikerne, da den sparede økonomi måske først viser sig i den anden valgperiode. Læs eller lyt til denne artikel fra Zetland.

Læs også rapport om forsøget fra VIVE.