Der sker også gode ting i Glasgow

Der er – selvom store og afgørende spørgsmål stadig står uafklarede – positive elementer i COP26 mødet fra Glasgow.

100 lande, herunder Demokratiske republik Congo og Brasilien, skriver under på at de vil standse skovtabet senest 2030. Det er 85% af alle skovarealer. Aftalen om at udfase for udledningen af metan, der giver markant stærkere drivhuseffekt end CO2 og som nedbrydes hurtigere er også positivt.

Så er der Indiens løfte om at de vil hente halvdelen af dere s energi fra vedvarende energikilder i 2030.

190 lande har lovet at skære i investeringer i kul herunder Polen, Vietnam og Sydafrika. Det sker parallelt med at 450 store investorer lover at stoppe deres kulinvesteringer.

Træerne vokser ikke ind i himlen, men vi har da også lov at bemærke, når der kommer gode takter. Her må vi ikke glemme det store folkelige engagement, der bl.a. viser sig uden for forhandlingslokalerne.

Kilde: diverse nyhedsmedier