Mere genbrug og mindre genanvendelse

Genbrug er bedre end genanvendelse. Når et produkt bliver genanvendt, så splittes det op i de enkeltdele det består af, men det undgås ikke at der mistes noget undervejs og at der bruges energi i den proces. Derfor er det direkte genbrug langt at foretrække. Så bliver produktet inde i kredsløbet og der skal ikke hentes nye råstoffer.

Den udvikling ønsker Elretur at forstærke, så for at øge genbruget – og begrænse genanvendelsen – af elektriske og elektroniske produkter har de lanceret en ny strategi: Forberedelse til Genbrug (FtG).  

I den forbindelse skal produkterne lande i et af to ”First Treatment-anlæg”. De skal etableres på hver sin side af Storebælt.

I dag genbruges f.eks. 430 tons brugte hårde-hvide varer. Det kommende First treatment anlæg vil 7-doble genbruget til 3.500 tons.

Det fungerer sådan, at reparatøren, der erhverver sine produkter fra first treatment-anlæggene, overtager garantiforpligtigelserne. Forbrugerne vil opleve adgang til et ordnet og kontrolleret genbrugsmarked, som et alternativ til det nuværende genbrugsmarked hvor mange har oplevet, at de har købt noget på genbrug, som ikke har fungeret ordentligt.

En klimaberegner er udviklet

I den forbindelse har Elretur udviklet en ny klimaberegner der viser, at genbrug af kasserede elektronikprodukter kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det sparer værdifulde og energikrævende ressourcer. I forhold til at sende elektronikken til fx deponi kan affaldsbehandling med indfrielse af potentialet for genbrug spare, CO2 svarende til cirka 20.000 danskeres årlige udslip.

Læs mere om det nye initiativ her.