England forbyder salg af spagnum

Fra 2024 er det forbudt i England at sælge spaghnum. Forbuddet hænger sammen med, at når man graver spagnum op, frigiver man en store mængder af CO2, som er bundet i tørvemosen.

Tørven, som er en levende svamp af spagnum-mosser, forvitrer og tørrer ud, når mosen tørlægges. Det er en proces, der udleder massive mængder CO2 pr. areal samtidig med, at det ødelægger naturen.

Når en højmose tørlægges frigiver den hvert år omkring 27 ton CO2 pr. hektar. Til sammenligning kan en allerede eksisterende skov i Danmark cirka optage og binde mellem 14 og 18 ton CO2 pr hektar om året. Der skal således flere hektar skov til at opnå den samme klimaeffekt som højmosen.

I Danmark er det stadig tilladt at udgrave og sælge spagnum. Læs mere her.