Færre i fængsel i USA

Antallet af mennesker bag tremmer i USA er på det laveste niveau siden 1995, ifølge data fra 2019, der blev offentliggjort i starten af august. 

Der er en række faktorer bag faldet. Volds- og berigelsesriminaliteten er faldet kraftigt i USA i de seneste årtier (trods en nylig stigning i mord). Ændringer i straffeloven og kortere straffe for føderale lovovertrædelser har også været med til at reducere de fængslede.

På trods af de positive tal fængsler USA stadig en større andel af sin befolkning end noget andet land, for hvilket der er data tilgængelige. 

Kilde: Positive News