20 nye cykelstier langs statsvejene

I 2021-2023 skal Vejdirektoratet anlægge cykelstier langs statsvejene. Det er nu udmøntet hvor 20 cykelprojekter skal sættes i gang. Det sker i kølvandet på at regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftale om ”Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020.”

Cykelprojekterne langs statsvejnettet skal understøtte et mere sammenhængende cykelstinet, der skal medvirke til at fremme cyklen som en mere attraktiv transportform.

Med aftalen afsættes der 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner årligt i 2022-2023 til anlæg af cykelprojekter langs statsvejene. Se her hvor.

Som en optakt til de ændrede forhold kører Vejdirketoratet for tiden en kampagne under titlen “Delte du vejen”