Motiveret voldsmand får straks hjælp til at stoppe volden

I Sverige er det nu lovpligtigt at hvis en voldsudøver kontakter myndighederne for at få hjælp til at stoppe sin voldstrang, så skal kommunen sætte ind. Det sker med den begrundede formodning om at det er bedre at forebygge end efterfølgende at skulle se familier gå i opløsning. Det er den samme ordning, vi har i Danmark når en narkoman er motiveret for afvænning.

I Danmark har et flertal i Folketinget stemt imod at der gøres lignende foranstaltninger for at stoppe voldsmanden. Fokus er udelukkende på offeret, der med den manglende balance risikerer igen at blive voldsoffer. Organisationen Lev Uden Vold har over 1 års ventetid, når voldelige ægtefæller henvender sig for at få hjælp til at stoppe voldstrangen. Læs mere her