Stenrev skal få liv tilbage på havbunden

For at skabe mere liv under havoverfladen skal der nu etableres et stort stenrev på havbunden i Øresund ud for Taarbæk.

Stenrev er yderst vigtige for livet i havet, da de giver gemmesteder og yngleplads for tang, småfisk og krebsdyr, som samtidig giver føde til større dyr som fisk, marsvin, sæler og fugle. Men stenrev er blevet en sjælden naturtype i Danmark, fordi mange sten igennem tiden er blevet fisket op og brugt som byggemateriale. Læs mere her.