EU-parlamentet stemmer for ambitiøs biodiversitetslov

Et massivt flertal i EU-parlamentet stemte den 9. juni for ambitiøse og bindende krav til en genopretning af naturen i Europa!

Der er tale om en bindende europæisk biodiversitetslov:

  • De første skridt mod et europæisk biodiverstitetsråd.
  • Beskyttelse af 30% af EU’s areal – både til lands og til vands.
  • Streng beskyttelse af 10% af EU’s areal – inkl. alle tilbageværende urskove.
  • Mindst 25% økologisk landbrug i EU i 2030.
  • Mere skånsomt fiskeri, der ikke udtømmer bestandene.
  • Stop for bundtrawl i beskyttede havområder.
  • Bedre beskyttelse af bi og andre bestøvere – slut med glyphosat.
  • Halvering af farlige kemiske pesticider i 2030

Kilde: https://www.facebook.com/nikolaj.villumsen/posts/4030734216980344