Tilbagegang af bier stoppet i Holland

I 2018 blev der i Holland indført en national bestøverstrategi for at beskytte og styrke hollandske bipopulationer, især i byer. Strategien inkluderer bitællingen samt 70 andre initiativer såsom installation af en honningmotorvej, bihoteller og bi-stop i hele landet for at støtte disse værdifulde bestøvere. Heldigvis ser initiativet ud til at have en positiv indvirkning!

Bitællingen i 2021 viste at  der i gennemsnit blev registreret 18 til 20 bier og svævefluer i hver have. Disse tal har været stabile gennem årene, hvilket indikerer, at der ikke er nogen stærk tilbagegang i byhaverne. Læs mere her.