Historisk klimasejr i Tyskland

Tysk højesteret har i historisk, sabelraslende afgørelse medgivet klimaaktivister at det er forfatningsstridigt, at Tyskland ikke gør mere for at skærme fremtidige generationer mod potentiel klimakatastrofe. Dommerne vurderede at nuværende lovgivning og mangel på handling er en trussel mod unge menneskers fundamentale ret til en menneskelig fremtid, og har i samme ombæring beordret en kraftig opstramning af klimaloven fra 2019. Dette markerer en kæmpemæssig sejr for den globale kamp for climate justice.

Læs mere her.

Kilde: ActualNews