IKEA arbejder for at være CO2-positive inden 2030

IKEA har fastlagt et mål der handler om at reducere flere drivhusgasemissioner end det udsender. Det skal være gennemført inden 2030 og dække hele værdikæden fra produktion af råmaterialer og produkter til butikker til kundernes brug og bortskaffelse.

I løbet af det sidste årti har IKEA brugt 3,2 milliarder euro, eller i gennemsnit omkring 300 millioner om året, bæredygtighedsrelaterede investeringer. Læs mere her.