Borgerting i Aarhus tager stilling til byens trafik

Nu har også Aarhus tager borgersamling til sig. Byrådet har på foranledning af ”Sager der Samler”, Aarhus Bibliotekerne, Borgerservice og FO-Byen sammen med Århus Onsdag,  besluttet at nedsætte et borgerting.

Borgertinget, der består af 24 borgere udvalgt tilfældigt på baggrund af 400 der godt ville være med. Borgerne har ingen personlige trafikinteresser og skal ikke genvælges.

De skal tage stilling til hvad de mener Aarhus skal gøre for at knække den CO2-nød der er sværest nemlig den omfattende private biltrafik.

De bliver klædt på af eksperter fra bl.a.  FDB, Cyklistforbundet, Aarhus Cityforening og skal så – på basis af fire møder (p.t. online) træffe en afgørelse om indstilling til politikerne der skal være klar til deres april møde. Politikerne har lovet at ville tage imod samlingens anbefalinger. Læs mere her.