“Power to x” sikrer at sol- og vindenergi kan lagres og bruges når det er bedst

Der kommer flere og flere initiativer der sikrer at sol- og vindenergi kan lagres. Det mest perspektivrige er ”Power to X” hvor der f.eks. kan dannes brint, som så kan lagres og bruges hvor og hvornår det er mest hensigtsmæssig.

En af de store spillere her er European Energy, som udvikler solcelle- og vindmølleparker, og i den forbindelse er gået ind i branchen for at sikre lagring af energien. Læs mere her.

Det sker via en aftale om ejerskab af en del af methanol-udvikleren REintegrate, som forventes klar med fuldskala produktion af methanol på et Power-to-X-anlægget i Skive i 2022 – med flere anlæg i pipe-line rundt om i Danmark og Europa i de kommende år.

Læs også her om verdens første anlæg der transformerer vindenergi til grøn ammoniak, og som placeres ved Lemvig. Grøn ammoniak kan bruges i skibstransport.