Paradigmeskift: grønt overhaler sort

Læs her et fremragende overblik fra Bloomberg med eksempler på hvordan energiselskaber med fokus på vedvarende, som fx Enel, Ørsted og Iberdrola, lige nu overhaler konventionelle energisleskaber som fx BP og Exxon i både markedsværdi og -andel. Det antydes direkte i analysen at vi pt. oplever et reelt paradigmeskifte, der er kommet længe, længe før forventet.

Kilde: ActualeNews