Jernmalmproducenter i “amokløb” mod grøn omstilling

To store jernmalm-virksomheder Fortescue i Australien og svenske LKAB har besluttet starte hvad de kalder ”amokløb” mod grøn omstilling. Fortescue investerer i sol og vind og omdannelse til brint. En kapacitet på  235 GW. LKAB vil over de næste 20 år investere mellem 150-400 mia kr i at sikre at udvindingen af jernmalm kan foregår 100% fossilfri herunder at udvinde jordelementer og fosfor til mineralgødning fra mineaffaldet.

Kilde: ActualNews