EU: Laveste CO2-udledning i 30 år

Europa-Kommissionen har nu vedtaget en statusrapport for klimaindsatsen i 2019 i EU-27. Den årlige rapport viser, at udledningen af drivhusgasser er faldet med 3,7 pct. i forhold til 2018. De samlede emissioner er nedbragt med 24 pct. sammenlignet med niveauet i 1990’erne, og er dermed på sit indtil videre laveste i perioden. Der er dog stadigvæk et stykke vej til klimalovens målsætning om 70 pct. reduktion i 2030. Læs mere her.