Spanien investerer stort i deres jernbanenet

Nu har også Spanien meldt sig i kredsen af europæiske lande der vil lave en massiv investering i jernbanenettet. Alene i 2021 vil blive brugt 857 mio. euro. For de efterfølgende år er budgetteret med 4.86 mia. euro. Hovedparten af pengene går til etablering af nyt jernbanenet mens ca. 1/3-del er øremærket forbedring af det eksisterende net. Læs mere her.