Tyskland investerer massivt i cykelinfrastruktur

Den tyske regering vil investere yderligere 900 mio. euro i udbygning af cykelinfrastruktur for at støtte trafiksikkerhed og styrke rammebetingelserne for cyklisme generelt. Hermed bruges i alt 1,4 mia. euro på cykelinfrastruktur i perioden 2020-2023. Pengene skal bruges til at udbygge og forbedre cykelstier både i by- og landområder samt udbygge muligheder for cykelparkering. Herudover vil forbundsregeringen forbedre cyklisternes rammebetingelser gennem forskellige lovændringer, f.eks. med forhøjede bøder for parkering på cykelstier og ændring af færdelsforordningen, så det bliver nemmere at oprette cykelzoner. Derudover har forbundsregeringen lavet en række lovændringer, der skal gøre det mere sikkert at færdes som cyklist, herunder fastsættelsen af en minimumsafstand ved overhaling.

Kilde: Transportministeriet.