Nyt lovende forsøg med fusionsenergi

 47 forskere fra 12 institutioner har i et særnummer af Journal of Plasma Physics (29.9.2020) skitseret det teoretiske og empiriske fysikgrundlag for et nyt fusionssystem, som de forventer at påbegynde næste år. Det baserer sig på “brændende plasma” – det vil sige en selvbærende fusionsreaktion, hvor forskellige isotoper af elementet brint smelter sammen for at danne helium uden behov for yderligere energiindgang. Arbejdet foregår i regi af MIT (Massachusetts Institute of Technology). Læs mere her.