Storbyen skal også være for de fattige

Portlands bystyre gør nu en aktiv indsats for – via boligpolitikken – at inkludere andre befolkningsgrupper end den hvide middeIklasse.

Portland bystyre har godkendt “Residential Infill Project” (RIP), som er en samlet indsatsplan ,der giver mulighed for mindre boliger, der typisk henvender sig til lavindkomstgrupper.  

Som betingelse for at måtte bygge store og dyre boliger skal mindst halvdelen af ​​det resterende kompleks være til rådighed for husholdninger med lav indkomst til regulerede priser, der er under markedspriser. 

I en bestræbelse på at begrænse biltrafikken er bygherrer ikke forpligtet til at etablere parkeringspladser for nye ejendomme. Det sker for at bevæge sig væk fra personlige køretøjer til fordel for mere bæredygtig gang, cykling eller offentlig transportmuligheder. Læs mere her.