De vil give skovlandbrug et boost

Ifølge en række videnskabelige undersøgelser har det at integrere træer i landbrugsjord en række positive effekter lige fra forbedring af jordkvalitet, øget afgrødeproduktion til klimaforbedringer.Denne praksis er kendt som agroforestry (skovlandbrug), men er overraskende lidt udbredt – også i USA. Dette tog et par iværksættere, Steinberg og hans venner, Jeremy Kaufman og Harrison Greene, sig for at afdække. Det medførte at de dannede virksomheden  Propagate Ventures. Det er  et firma, der tilbyder landmænd softwarebaseret økonomisk analyse, projektledelse på stedet og investorfinansiering for at hjælpe med at tilføje træer og træafgrøder til nye landbrugsmodeller.

Selvom det er relativt sjældent i USA, er skovlandbrug en udbredt landbrugspraksis over hele kloden. Project Drawdown, en tænketank til begrænsning af klimaændringer, der rangerer klimaløsninger, estimerer, at omkring 1,6 milliarder acres jord er i agroforestry systemer. Læs mere her.

I Danmark kender vi også skovlandbrug. Det er ikke særlig udbredt, men interessen er stigende. Læs mere her om dansk skovlandbrug.