Vedvarende energi er nu primære el-forsyner i EU


»Vedvarende elproduktion overhalede produktion baseret på fossile brændsler for første gang nogensinde. I første halvdel af 2020 leverede vedvarende energi – vind, sol, vandkraft og bioenergi – 40 procent. af elektriciteten til EU-27, mens fossile brændsler leverede 34 procent. Det skriver tænketanken Ember. For bare ni år siden fyldte fossil energi det dobbelte af vedvarende energi når det handlede om el-produktion. Læs mere her.