Ekstraordinære tider kræver ekstraordinær ledelse

Vi lever i en rodet og kaotisk tid hvor meget er spil – f.eks. krise med corona og klima. Denne tid kan ikke overleve med den tradtionelle kommando- og kontrol-ledelse.

Vi har brug for en ny form for ledelse, der baserer sig på netværk og som anerkender de potentialer, der er i at delagtiggøre fejltagelserne.

Læs mere her