Demens kan begrænses ved livsstilsændringer og ændret regeringførelse

Op mod 40% af al demens kan forhindres eller forsinkes. Dels ved livsstilsændringer og dels ved bevidst overordnet politisk indsats. Det fastslår en rapport der fornyelig er offentliggjort af Lancet-Kommissionen om forebyggelse, intervention og pleje  af demens. Kommisionen kommer med 11 anbefalinger i forhold til livsstilsændringer og 9 anbefalinger i forhold til bevidst regeringsførelse. Læs mere her.