Bureaukrati og korruption kan bekæmpes

Sundhedsklinikken i Mtongwe i det sydlige Kenya virkede ikke, men pengene til driften fremgik at statens budget. Så er der to muligheder for hjælp: man affinder sig eller man går til kamp mod bureaukrati og korruption.

En række lokale borgere satte sig for at gøre noget ved det og de blev undervist af Mellemfolkeligt Samvirke og brugte den nye viden til at gå i dialog med sundhedsklinikken, lokale myndigheder, religiøse ledere og en kommission, der bekæmper korruption.
 
De eneste, de havde svært ved at få i tale, var embedsmændene fra Mombasas offentlige administration. Derfor besluttede borgerne at møde op på embedsmændenes kontor. Det resulterede i et møde med kommunalkontorets leder, formanden for kommunalrådet samt den ansvarshavende læge.
 
Og så skete der noget. Medicinlagrene blev fyldt op. Sundhedsklinikken fik sin egen vandboring, så den ikke længere skulle købe vand af den lokale skole. Og det måske vigtigste: De lokale borgere fik igen tiltro til den lille sundhedsklinik, der i dag får besøg af mellem 30 og 50 patienter hver dag.
 
Kampen er dog ikke slut endnu. Der skal være bedre forhold for gravide kvinder, en ambulance, og vedvarende leverancer af medicin. Læs mere her