IDA: Grøn omstilling kan skabe 415.000 jobs

Ingeniørforeningen (IDA) lancerede i maj klimasvar, som ifølge foreningen er den første helstøbte plan for, hvordan vi når regeringens 70 procents målsætning i 2030 på energi- og transportområdet. Nu har IDA sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regnet på beskæftigelseseffekterne af Klimasvaret.

»I en post-coronatid med stigende arbejdsløshed og økonomisk krise er grøn genstart på alles læber. Derfor spiller det direkte ind i den politiske dagsorden, at vi nu kan komme med konkrete beregninger, der viser, at vi ved at investere massivt i at løse klimaudfordringerne også kan få mange gode, grønne job i Danmark,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

IDA anbefaler investeringer i energieffektiviseringer og produktionsanlæg fremfor import af brændsler. Desuden lægges der vægt på, at den danske klimaomstilling skal nå 70 procent reduktion og klimaneutralitet samtidig med, at der skabes arbejdspladser både for ufaglærte, faglærte og dem med længerevarende uddannelser. Læs mere her.