Transport & Environment: “Nu er tiden til at byen forbliver forureningsfri”

Den kollektive transport risikerer at få et dramatisk tilbageslag p.g.a. corona-kravet om at skulle holde afstand. Den europæiske NGO ”Transport & environment” har fire forskellige råd til hvad politikerne skal gøre for at begrænse den truende øgede biltrafik. Udvid antal cykelstinettet som en række byer allerede er i gang med. Få udskiftet dieselbusserne med elbusser der fra starten tager højde for afstandskravene, skærp kravene til bilernes udledning i byzonen som det sker allerede nu i flere byer og stil krav til taxaer om overgang til fossilfrit drivmiddel.

Som Frankrig præsident Macron for nylig udtrykte det: ‘Når vi kommer ud af denne krise, vil folk ikke længere acceptere i byen at skulle indånde forurenet luft.  Læs mere her.