Landsforening mod svinefabrikker er stiftet

Så er der dannet en forening mod svinefabrikker. Modstanden er baseret på de kraftige lugtgener man kæmper med som nabo. Der er dog også en række andre argumenter imod: dyreetik, uforholdsmæssig stort arealforbrug til dyrefoder i Danmark og Sydamerika, klimahensyn. Læs mere om foreningen her.

I 2000 var der 198 fabrikker i Danmark med en produktion på 5.000 svin eller derover. I 2018 var antallet ifølge Danmarks Statistik vokset til 940. Et vigtigt krav for foreningen er et ønske om at kommuner skal have lov til at nedlægge forbud mod udvidelse af svineproduktion. I dag er det Folketinget der giver tilladelsen.