Træplantning som klimakompensation, der virker

Der har været en del fokus på klimakompensation der ikke virker. Stig Dalager har lavet reseach og fundet et eksempel på klimakompensation der virker. Træplantning i Uganda hvor det er de lokale der ejer, planter, beskytter og plejer træerne. Træer plantet under tropiske himmelstrøg vokser 2-3 gange hurtigere end her og binder således meget mere CO2. Samtidig kan de nyttiggøres også inden de fældes. Man kan via satelitbilleder tjekke at træerne er der og vokser. Han anbefaler således at man kigge på firmaet Trofaco (Tropical Farmer Connect.