Jernbaner genfødes i Tyskland

I Tyskland er man godt i gang med at åbne og genåbne en række jernbaner til såvel passagerer som gods. Det gælder f.eks. i Sydslesvig hvor flere kommuner forbereder at åbne jernbaner og det gælder i oplandet til Hamburg hvor f.eks. en jernbanelinie, der lukkede i 1965 grundet svigtede passager-tilslutning, nu åbnes. Læs mere her. Og her.