Kommune går i spidsen med at etablere nyttehaver

I Brøndby kommune har byrådet gjort det muligt for 411 familier at leje en nyttehave på op til 170 m2. Borgerne sættes således i stand til at kunne blive mere eller mindre selvforsynende. Man må godt sætte et skur (ikke til beboelse) op på 16 m2 og et drivhus på 10m2. Det er meget populært og der er venteliste. Læs mere her.