Træer i byerne vokser hurtigere end på landet

Træer i byerne vokser hurtigere end de gør i landdistrikterne. Det hænger sammen med den såkaldte varmeø-effekt, som fører til en stærkere opvarmning og dermed højere temperaturer i bycentre. Højere temperaturer kan øge træernes vækst på to måder: de stimulerer fotosyntetisk aktivitet og forlænger vegetationsperioden, hvilket forlænger den tid af året, hvor træerne kan vokse. Læs mere her. Se her et indslag om træernes hemmelige liv.