Så er bevægelsen for andelsgårde for alvor skudt i gang

Så er bevægelsen for andelsgårde for alvor sat i gang med indvielsen af Lerbjerggård i Nordsjælland. Andelsgårde har en vision om at købe og istandsætte mindre landbrugsbedrifter i Danmark og finde et forpagterpar, der tager sig af ejendommen, men med hjælp fra de mange andelshavere der hver måned indskyder 150 kr – og således sikrer mere liv og natur på landet. Se denne lille introduktionsfilm.