Hun er minister for de kommende generationer

I Wales, Storbritanien, har de som de første i verden udnævnt en minister for de fremtidige generationer. Hun hedder Sophie Howe. Hun og hendes ministerium skal ind over hver gang der lovgives og vurdere om f.eks. byudvikling, transport, klimaplan og justits har uheldige konsekvenser for de kommende generationer. Læs mere her om det omfattende arbejde som den ihærdige og unge minister har.