Enigt britisk parlament erklærer landet i miljø- og klimamæssig nødrettilstand

England, Wales og Skotland i miljø- og klimamæssig nødtilstand. «At tackle klimaændringerne er ikke et problem, der kan overlades til enkeltpersoner eller til det frie marked«, siger miljøministeren i Wales. Et enigt britisk parlament har tilsluttet sig en erklæring fra Jeremy Corbyn, lederen af arbejderpartiet Labour. Dermed er Storbritannien det første land i verden, der tager et sådant skridt i lyset af de accelererende klimaændringer og trusler mod klodens biologiske mangfoldighed. Læs mere her.