Sverige satser på tog som alternativ til fly

Sverige sætter nu 50 mio. kr af til at forberede indførslen af nattog ud i Europa. Det sker med henblik på at man kan erstatte de meget CO2-belastende fly med klimavenlige tog. Det finansieres bl.a. ved hjælp af de flyskatter som man har indført i Sverige. Hør indslag her om hvordan vi i Danmark kan lære af Sverige, når det drejer sig om at tænke transportsektoren ind i klimapolitikken.