”En levende maskine” sørger for at industrivandet kan blive til drikkevand

Som noget helt unikt er det lykkedes for en virksomhed – nemlig Viktor Vask på Bornholm – at blive i stand til at rense 15 m3 industrispildevand/ døgn til en kvalitet, der er så god som eller bedre end regnvand. Det betyder, at de i princippet kan nedsive det rensede vand, så det bliver på land og ender som grundvand. Alternativt kan de aflede det rensede vand via regnvandsledningen direkte til sø/å. Det er den lokale rådgiver Loland Green Solutions der

– efter mange års forsøg – nu er lykkedes med anlægget, der – hvis det får Bornholm kommunes tilladelse til at spare afledningsafgiften – kan have ganske spændende perspektiver i andre – meget vandforbrugende virksomheder – primært industrielle vaskerier.

Rensningsanlægget er konstrueret som en såkaldt “Levende maskine der gør brug af naturens egen rensekraft. Vandet fra vaskeriet sendes til en 14 m3 buffertank i jorden, hvorfra det sendes igennem en sigtetromle og videre til bundfældning i tre septiktanke. Efter de tre septiktanke ledes vandet til tre aquakulturtanke, der hver indeholder 14 m3 vand. Andemad og azolla tager sig af at slutrense vandet så det efter en UV-belysning og et aktivt kulfilter kan ledes tilbage som grundvand.  Læs mere her.