Gammelt godsspor genåbnes af hensyn til erhvervsliv

Når transportvirksomheder ønsker at flytte til en ny kommune er automatreaktionen fra kommunen typisk at se på hvordan lastbilerne nemmest kommer til og fra. Sådan er det ikke i Vojens. Her har de besluttet at genåbne en gammel jernbane, så den nye eternitfabrik Cembrit og muligvis flere langs skinnerne kan bruge godstoget. Læs mere her.