Skadelige sprøjtegifte på tilbagetog i Frankrig

En fransk domstol har annulleret ​​Monsantos tilladelse til at sælge glyfosatbaserede ukrudtsbekæmpere. Annuleringen er begrundet i sikkerhedsproblemer, og ligger i forlængelse af en række sagsanlæg fra en række amerikanske borgere der har fået kræft ved brug af glyfosfatprodukterne. Læs mere her.