I Gentofte inddrages borgere i alle væsentlige beslutninger

En stor del af byrådsarbejdet i de faste udvalg i Gentofte er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling.  Her samles ti borgere og fem politikere, der – afhængig af opgavens størrelse -bruger alt fra tre måneder til halvandet år på sammen at lægge linjen for alt fra fremtidens udskoling, digitalisering, ungdomsboliger, detailhandel, unges sundhed og trivsel og meget mere. Dette arbejde medfører at stort set alle beslutninger træffes i politisk enighed.