Holland: historisk dom for miljøet stadfæstet

Den hollandske appelret har stadfæstet en tidligere dom hvorefter den hollandske regering skal accelelere sin indsats for CO2-reduktion. Sagen er belvet rejst af miljøgruppen Urgenda. I dommen står bl.a.  “I betragtning af de store farer, der sandsynligvis vil opstå, skal der træffes mere ambitiøse foranstaltninger på kort sigt for at reducere drivhusgasemissionerne for at beskytte borgernes liv og familieliv i Holland”. Læs mere her.