Træer er den bedste måde at suge CO2 ud af luften.

Den mest effektive måde at suge CO2 ud af luften er ikke at opfinde en smart “sugemaskine” som bl.a. klimaministeren taler om. Nej det er at plante endnu flere træer. Danmark er godt på vej og har øget sin andel. Siden 1989, da Folketinget besluttede at fordoble skovarealet, er der hvert år plantet 600.000 træer. Træer udgør i dag 14.5% af det samlede areal i Danmark. Læs mere her.