Flydende tidevandsturbine producerer overraskende meget energi

En flydende tidevandsstrømturbine ud for Orkney øernes kyst har produceret mere grøn energi på et år end Skotlands samlede bølge- og tidevandsindustri har produceret i 12 år. I 12 måneders fuldtidsoperation leverede SR2000-møllen energi der svarer til det årlige effektbehov for ca. 830 husstande. Læs mere her.