“Social sundhed” – frivillige bygger bro til socialt udsatte

Mange socialt udsatte synes, det er svært at kommunikere og være i kontakt med sundhedssystemet, praktiserende læger, sygeplejersker og hospitaler. På samme måde har sundhedssystemet også svært ved at rumme og kommunikere med psykisk syge, misbrugere, hjemløse og andre socialt udsatte. Ofte bliver sygdomme derfor ikke behandlet og følgen kan være alt for tidlig død. Det er baggrunden for Social Sundhed, der  omfatter foreløbig 80 sundhedsstuderende i Aarhus,  der alle arbejder som frivillige brobyggere. De indgår som en del af Sager der samler.

Kilde: Futuriblerne juni 2018