Kina og EU i et tættere samarbejde for klimaet

I en fælles erklæring fastslås det blandt andet, at Kina og EU skal arbejde tættere sammen på klimaområdet, at klimaforandringer kan true landenes nationale sikkerhed, at udvikling af bæredygtig energi vil skabe job og investeringsmuligheder, og at Kina og EU sammen skal arbejde for en fuld implementering af Parisaftalen ved COP24. Læs mere her.

Kilde: Information 21.7. 2018