Psykiske lidelser – kostomlægning før kemi

Der kommer stadig nye forskningsresultater der viser at god ernæring virker på psykiske lidelser. En viden som medicinindustrien er tilbageholdende og skeptisk overfor. Ikke desto mindre viser det sig at adskilligt antidepressiv medicin har forværret depression og selvmordstanker. Kostomlægning bør komme på tale før vi indtager kemi. Læs mere her.